Tilsynserklæring

Uddrag fra tilsynsrapport 2018

Ådalens Privatskole lægger i sit værdigrundlag vægt på faglighed i undervisningen samt et godt og trygt miljø på skolen, og det stemmer godt overens med den skoledag, undervisning og samværsform, jeg møder på mine tilsynsbesøg. Her er både fokus på fagligheden og på at skabe et læringsrum, hvor eleverne har mulighed for at fordybe sig og blive dygtigere.Der er en høj faglig standard på alle klassetrin og i alle fag